REGULAMIN ROZGRYWEK RACIBORSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ W SEZONIE 2019/20

ustanowiony na podstawie Statutu Ligi § 16 ust. 5 oraz Uchwały Nr 1/2019/20 Zarządu Ligi z dnia 16 września 2019 r.

 1. Warunkiem uczestnictwa w lidze jest dokonanie do dnia 30 września 2019 r. wpłaty (wpisowe – składka członkowska) oraz złożenie pisemnego zgłoszenia drużyny zawierającego:
  1. pełną i skróconą nazwę drużyny;
  2. listę zawodników (min. 6 osób);
  3. datę urodzenia (ew. rok urodzenia)
  4. oświadczenie zawodników o stanie zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują rodzice) , o rozgrywaniu spotkań na własne ryzyko oraz o akceptacji regulaminu;
  5. podpis kapitana drużyny oraz jego telefon kontaktowy i adres e-mailowy.
 2. Charakter ligi jest amatorski. Nie mogą w niej brać udziału zawodnicy występujący aktualnie w PlusLidze, I i II lidze ogólnopolskiej oraz odpowiednikach tych lig w innych krajach. W lidze kobiet nie mogą brać udziału zawodniczki zgłoszone do lig ogólnopolskich i wojewódzkich oraz odpowiednikach tych lig w innych krajach.
 3. Rozgrywki ligowe odbywają się wg aktualnych przepisów PZPS za wyjątkiem ust. 4-10.
 4. Każda drużyna ma prawo do rozpoczęcie 1-go meczu w sezonie w składzie 5 cioosobowym. Po wykorzystaniu tej możliwości w kolejnym takim przypadku drużyna zostanie ukarana walkowerem.
 5. Drużynę uważa się za zdekompletowaną, gdy na boisku występuje mniej niż 5-ciu zawodników.
 6. Tylko w przypadku kontuzji zawodnika można dokonać zmiany libero (jeśli nie ma innej możliwości).
 7. Każda drużyna ma prawo zgłoszenia 2 dodatkowych zawodników do końca 2019 roku. Po tym terminie składy drużyn zostają zamknięte. Dodatkowy zawodnik zostaje pełnoprawnym członkiem drużyny w momencie zgłoszenia i od tej pory może występować we wszystkich spotkaniach.
 8. W trakcie trwania Ligi każdy zawodnik ma prawo dokonać zmiany drużyny (tzw. transfer), ale tylko do końca października 2019. Warunkiem dokonania transferu jest zgoda kapitana drużyny z której zawodnik odchodzi oraz kapitana, który chce pozyskać zawodnika. Sporne sytuacje będzie rozstrzygała Rada Ligi.
 9. Gdy drużyna nie pojawi się na boisku w wyznaczonym czasie, to drużynie przeciwnej przyznaje się walkowera w stosunku 3:0 w setach 25:0,25:0,25:0 (jeżeli jest deklaracja odbycia meczu z opóźnieniem to czekamy do ok. 30 min.).
 10. Trzeci mecz oddany walkowerem podczas trwania tego samego sezonu wyklucza drużynę z rozgrywek ligi.
 11. W przypadku wycofania się lub wykluczenia drużyny z ligi, przed zakończeniem I rundy rozgrywek, wszystkie wyniki z jej udziałem zostają anulowane.
 12. W przypadku wycofania się drużyny w trakcie rundy rewanżowej, wyniki z I rundy zostają utrzymane, natomiast wszystkie wyniki z jej udziałem z rundy rewanżowej zostają anulowane, a drużyna spada automatycznie na ostatnie miejsce w tabeli. Wpisowe przepada.
 13. W sytuacji wycofania się lub wykluczenia drużyny w trakcie rundy play-off wszystkie mecze z jej udziałem (nawet te rozegrane) traktuje się jako walkowery.
 14. Zasady punktowania spotkań:
  1. mecz wygrany 3:0 lub 3:1 3 pkt;
  2. mecz wygrany 3:2 2 pkt;
  3. mecz przegrany 2:3 1 pkt;
  4. mecz przegrany 1:3 lub 0:3 0 pkt;
  5. walkower (0:3) - 1 pkt.
 15. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. Wyjątek stanowi transfer zgodnie z pkt. 8 oraz sytuacja, kiedy drużyna wycofa się lub zostaje wykluczona z rozgrywek. Wówczas, za zgodą Rady Ligi, zawodnicy tej drużyny mogą być wchłonięci do innych zespołów.
 16. Każdy zawodnik zgłoszony do Ligi wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych jak imię, nazwisko, rok urodzenia oraz zdjęcie w celach weryfikacji zawodników poszczególnych drużyn na stronie Ligi (www.rlps.com.pl) oraz publikację swojego wizerunku na internetowych portalach informacyjnych oraz mediach społecznościowych.
 17. Zawodnicy, mogą brać udział w rozgrywkach:
  1. po jednym zawodniku zgłoszonym do ligi wojewódzkiej,
  2. po jednym juniorze w każdej drużynie;
 18. Zebrania Rady Ligi są organizowane na wniosek prezesa ligi. Obecność na nich jest obowiązkowa.
 19. Zarząd Ligi może zmienić terminarz rozgrywek zgodnie z kompetencjami wynikającymi ze statutu organizacji.
 20. System rozgrywek w Lidze Mężczyzn na sezon 2019/2020:
  1. Runda zasadnicza i rewanżowa: mecz i rewanż każdy z każdym
  2. Runda playoff 1-4 i 5-8 (dwumecz - przy równej liczbie zwycięstw będzie rozegrany Złoty Set do 15 punktów grany na przewagi)
  3. Turniej finałowy o miejsce: 1, 3, 5 i 7.